Administratīvi teritoriālās reformas gaitā Varakļānu novada iedzīvotāji izvēlējušies pievienoties Madonas novadam. Par to apsaukāti par latgaliskās identitātes nodevējiem. Vai administratīvajam iedalījumam ir kāds sakars ar identitāti?