Rakstot dzeju, viņa nobrieda prozai, kurā nebaidās stāstīt par tautas «tumšajiem kuitiem».