Lai saglabātu seno kultūraugu šķirnes, Ikšķiles Brīvajā skolā jau vairākus gadus darbojas sēklu bibliotēka. Nu pirmoreiz organizēta arī stādu apmaiņa, kas ir pirmais solis sēklu lolotāju tīkla izveidē. Par lolojamajām sēklām sauc to augu sēklas, kuri konkrētā apkārtnē auguši vismaz trīsdesmit gadus. Stāsta Zemgales TV.