Lai Liepājas cietumu uzceltu laikā un iekļautos piešķirtajā summā, kas ir gandrīz 126 miljoni eiro, nolemts ekonomēt, apvienojot un optimizējot dažādas telpas. Arī pats cietums būs platības ziņā mazāks. Turklāt daļa zemes tagad kļuvusi lieka, un to plānots atdot atpakaļ pilsētai.