6. septembra raidījuma «Saknes debesīs» videostāstā par Dievturu Saieta nama tapšanu uz nelielas salas Daugavā netālu no Pļaviņām stāsta idejas autors, Liepkalnu maiznīcas īpašnieks Dagnis Čākurs un Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis Valdis Celms.

Uz nelielas salas Daugavā, netālu no Pļaviņām top latviešu Dievturu Saieta nams. Tar projekta gaitu un tajā ieguldīto darbu stāsta idejas autors, Liepkalnu maiznīcas īpašnieks Dagnis Čākurs: «Esmu tā aizrāvies - tas kļuvis ļoti interesanti. Ir skaidrs, ka būs! Mērķis ir nosprausts, ir iesākts - vairs nav atpakaļceļa. Ja es esmu latvietis, Latvijas patriots - vismaz man tā šķiet - tad gribas arī savu artaviņu ielikt tajā latviskumā. Ar gadiem ejot tu sāc kaut kā aizdomāties par citādām vērtībām.»

Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis Valdis Celms: «Pasaulē katra lielā patiesība pastāv pateicoties kādai citai lielai patiesībai - kā ir diena, tā ir nakts, kā ir austrumu misticisms, tā ir rietumu racionālisms. Globalizācija no vienas puses, kas grib tautu kultūras nivelēt vai pat iznīcināt, un arī pilnīgi pretēja tendence - nevis vienkārši pretoties, bet kopt nacionālo savdabību un kultūras vērtības, kas šādai daudzveidībai pastāvot nodrošina ne tikai līdzsvaru, bet arī attīstību. Jo ja viss būs nonivelēts, tas būs tā kā ar mauriņu, kurš viss ir nopļauts, bet tajā vairs nav nevienas puķes.»

Valdis Celms: «Latvietības gars nevar pastāvēt bez indivīda gribas, prasmes un vēlēšanās sadarboties ar citiem šādiem indivīdiem. Parādās «mēs» jēdziens, tautas jēdziens. Tajā brīdī, kad indivīds saprot, ka viņš ir nevis viens pats pasaulē, bet arī daļa no tautas, un bez viņa tauta nav visa kopā, un arī indivīds bez savas tautas nav nekas - tajā brīdī latvietības gara pamatojums nav jāmeklē svešu vērtību pamatos, bet savā gribā, savā pašnovērtējumā. Es gribu būt cilvēks. Es gribu būt latvietis. Jo būt par latvieti man ir Dieva dots uzdevums.»