10. (nosl.) sērija

Visi Aģentūras darbinieki piedalās senā rituālā, kur katrs atrod savu vietu krūmājā un pazaudē visu, kas lieks. Nifam vēl jāiztur vientulības šķīstīšana, bet Murim griesti top par zemiem. Taču, lai kas notiktu, nenovēršami ir ieradies visvienkāršākais risinājums. Nejaušs svešinieks lūdz apgaismības uguni, un visiem paveras skats no citas perspektīvas. 

12+