Sarkandaugavas vecupe kopš padomju laikiem ir piesārņota ar naftas produktiem un smagajiem metāliem. Par to, ka pašvaldība solījusi situāciju risināt, ziņots iepriekš. Taču lielo izmaksu dēļ, kā arī ņemot vērā aptuveni 15–20 cilvēku viedokļus, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments secinājis, ka norobežot teritoriju pie piesārņotās Sarkandaugavas vecupes būtu nelietderīgi