Kārlis grib uzzināt, vai arī šodien suitiem patīk košas krāsas, apdziedāšanās un sklandrauši. Un, protams, piedzīvojums atkal pārvēršas dziesmā.