Politiski salīdzinoši stabilajā Centrālāzijas valstī Mongolijā sākušies pret valdību vērsti protesti. To iemesls ir korupcija valsts kontrolētajā un ienesīgajā ogļu ieguves nozarē.