Dziesmas «Kad neko nevar saprast» (Raimonda Paula mūzika, Valda Artava vārdi) ieraksts Latvijas Televīzijā. Dziesmā skan muzikāls citāts no Alfrēda Vintera dziesmas «Trīs vītušas rozes». Izpilda Edgars Liepiņš.