Lielā, patstāvīgā dzīve sākās, kad vienam bija desmit, otram – divpadsmit gadi. Nu Andris ir diplomēts inženieris, kuram bez intereses par ģeogrāfiju, vēsturi, sportu un rakstīšanu ir vēl viena aizraušanās – elektronika. To zinādams, Pieniņu prāvests  lūdza  Andrim paša rokām uzbūvēt ko nebijušu – digitālās ērģeles jaunuzceltajam Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes dievnamam Daugavpilī. Tā jaunā baznīca tika pie savas dvēseles – ērģelēm ar trīsdesmit sešiem reģistriem.