Ragnars lūdz karotājus pievienoties viņam ceļā uz Angliju, taču viņi atsakās un norāda, ka dievi Ragnaru pametuši. Bjerns izstāsta Ragnaram, ka, burājot garām franku zemēm, viņš mēģinās vienoties ar Rollo. Kategatā ierodas Lagerta, lai kopā ar Aslaugu piedalītos ceremonijā un izpelnītos dēliem dievu labvēlību. Ragnars uzrok senus dārgumus un uzpērk vecus karotājus, lai viņi dotos viņam līdzi.