Vai pēc smagas traumas, kas iegūta uz netīrītas ietves, var prasīt kompensāciju no bezatbildīga sētnieka?