Visai šaurā sabiedrības lokā notiek valsts nozīmīgākā stratēģiskā attīstības plāna sabiedriskā apspriešana. Iedzīvotāji var izteikt savas domas par Nacionālo attīstības plānu laikam no 2021. līdz 2027. gadam, bet vismaz šīsdienas apspriešanā cilvēku pūļus neredzēja. Turpina Vita Anstrate.