Vien autoveikals vai televizors pārtrauc rāmo dzīves ritumu. Bet arī Ārija kādreiz bija jauna un nemaz ne tik sen – tā viņai pašai šķiet! 

12+