Intervija ar PK posma 2.vietas ieguvējiem Andri un Juri Šiciem.