Astoņas Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā Latvija, aicinājušas Eiropas Komisiju nostiprināt Eiropas Savienības robežas. Tas nepieciešams, lai novērstu vēl vienu milzīgu migrācijas krīzi.