Tieši tāpat kā mātes ir gatavas sevi ziedot bērnu labā, tā Dievs ir ziedojis sevi. Dievs atdod sevi dēlā Jēzū Kristū pie krusta. «Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. Redzi abu savu roku plaukstās - Es tevi esmu iezīmējis.» /Jes.49,15-16/ Viņš mīlestībā upurē visu sevi. Mātes mīestība, lai arī cik liela tā nebūtu, ir Dieva mīlestības atblāzma.

Dievkalpojumu vadīs Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes virsmācītājs Edijs Kalekaurs.