Latvijā ir augstāks nabadzības līmenis nekā vairumā OECD ekonomiku. No vienas puses – valstij labi ekonomiskās izaugsmes rādītāji, bet, no otras, – piektā daļa sabiedrības dzīvo nabadzībā. Kā vislabāk palīdzēt šai iedzīvotāju daļai? Tā, protams, nav tikai Latvijas problēma, tāpēc nevalstiskās organizācijas vāc parakstus par garantētā minimālā ienākuma celšanu Eiropā. Turpina Sabīne Bērziņa.