Studijā bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, LU profesore Sanita Osipova par Satversmes tiesas spriedumu izpildi, valsts vēlmi piešķir iedzīvotājiem mērķētus pabalstus un demokrātijas sargāšanu kara laikā un tās tiesiskajiem aspektiem.