3. sērija

Nate un Ēriks sāk kopā saimniekot «Noriešos». Kārlis lutina Liesmu un ar nepacietību gaida piedzimstam bērnu. Jēcis palīdz Ķieķa tēvam uzturēt saimniecību un pārdzīvo par Nates kopdzīvi ar Ēriku. Nate apsteidz Lūciju un nopērk mirušā dzirnavnieka dzirnavas. Krogā atgriežas Kārļa brālis Miķelis. Ēriks aizraujas ar kāršu spēli. Lūcija uzzina, ka Liesma gaida bērnu nevis no Kārļa, bet Ērika. Dzemdību naktī Lūcijai rodas nežēlīgs plāns, kā atbrīvoties no bērna. 

4. sērija

Liesma cenšas izlūgties piedošanu Kārlim. Kārlis nespēj pieņemt Ērika bērnu kā savu. Pēteris bildina Mariju. Nate pārdzīvo, ka Liesmai piedzimis Ērika dēls, Ērikam pret bērnu nerodas nekādas jūtas. Miķelim iepatīkas Vizma. Baznīcā satiekas Vizma un krodzinieka Kārļa brālis Arvīds, abiem rodas simpātijas. Marijai apnicis mīļākās statuss, un viņa mēģina panākt, lai Rijkuris viņu apprec. Liesma nolemj pamest krogu un atgriezties pie tēva. Naktī notiek traģisks negadījums.