Ceļā no Ukrainas ostām devušies vēl četri kuģi ar graudu kravu. Labības eksporta atsākšanu pa jūru paredz četrpusējā – Ukrainas, Krievijas, Turcija un Apvienoto Nāciju organizācijas vienošanās.