Parkveida pļavas ir ideāls, gadu simtos slīpēts modelis harmoniskai dabas un cilvēka sadzīvošanai. Atgriešanās pie tā varbūt ir vienīgā iespēja, kā cilvēka un dabas attiecībās atjaunot savstarpēju cieņu. Tāpēc uz priekšu... pagātnē!