Augošās cenas ne tikai apkurei vai elektrībai, bet arī pārtikai nospiež arvien vairāk cilvēku. Trūcīgākie paliek vēl trūcīgāki, pat neraugoties uz to, ka viņiem ir darbs vai pensija un ienākumi nav mazinājušies. Latvijā daudzi ir pakļauti nabadzības riskam, un pensionāru vidū tā ir gandrīz puse. Taču valsts ieviestie kompensācijas mehānismi īsti neatsver pieaugošo dārdzību. Arī sociālajam atbalstam pagaidām ir īstermiņa risinājumi, kas nedod paļāvību, ka tas turpināsies, situācijai ieilgstot vai atkārtojoties.