Ārzemju tūristi Latvijā parasti uzturas divas dienas, galvenokārt apskatot Rīgu un Jūrmalu. Ārpus tām – tikai dažus pazīstamus tūrisma objektus. Lai viesus piesaistītu lauku tūrisma mītnēm – arī Pierīgas novados, jaunajai tūrisma sezonai kopīgu piedāvājumu iecerējuši veidot divi Zemgales un četri Pierīgas novadi. Turpina TV Spektrs.