Ukrainas varas iestādes un starptautiskie eksperti turpina apzināt sekas, ko radīja Kahovkas hidroelektrostacijas dambja uzspridzināšana. Krievija armijas terors jau radījis milzīgus zaudējumus applūdušo teritoriju iedzīvotājiem, videi, un vairo kodolavārijas riskus.