Jūlijai ir iespēja pārliecināties par Hannas stāstīto. Tonijam mokas sagādā pārdomas par to, vai turpināt kalpot baznīcai. Viņš dodas satikties ar kādu bijušo priesteri, kurš atteicies no amata mīļotās sievietes dēļ.