Pētera Veitnera Dziesmussvētku stāsti par karstajām Dziesmussvētku dienām un par to cik jautri iet vakara ballītēs, kad neapvaldāmu smieklu dēļ ārsti jāmeklē.