Studijā Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš - ko varam sagaidīt no ASV un Krievijas amatpersonu sarunām?