Jaunas pieturas ielu literārajā ģeogrāfijā. Pirms 20 gadiem, iecerot raidījumu “Ielas garumā”, viens no iedvesmas avotiem bija Montas Kromas dzeja. Šo gadu laikā daudzi dzejnieki un rakstnieki palīdzēja uzburt ielu literāro ģeogrāfiju, taču ne mazums interesantu vērojumu līdz šim palikuši aiz kadra. Dzejnieks Artis Ostups un literatūrzinātnieces Zita Kārkla un Eva Eglāja-Kristsone šai reizei izvēlējās vairāku autoru prozas fragmentus, kas raksturo starpkaru Rīgu. No jauna kartēsim raidījumā jau iepazītos bulvārus, Maskavas priekšpilsētas ielas un seno Daugavmalas tirgu.