Taču bez tā, kā sensori tiek pielietoti ražošanā un pārtikas rūpniecībā, lūkosim, kādu pielietojumu tie varētu rast cilvēka un dzīvnieku veselības uzlabošanā.