Kas ir dievturi? Dievturu skatījums uz cilvēka dzīves eksistenciālajiem jautājumiem: piedzimšana, nāve, Dievs, dzīves jēga, laime u.c. Saruna ar Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadoni Andreju Broku Lokstenes svētnīcā.