Latvijas Televīzijas dokumentālā filma «Miers. Robeža. Tilts» balstās uz vienu no nozīmīgākajiem notikumiem neatkarīgās Latvijas vēsturē Latvijas–Padomju Krievijas miera līguma noslēgšanu 1920. gada 11. augustā. Filmas mērķis ir atspoguļot diplomātisko ceļu uz šī līguma noslēgšanas procesu, kā arī atainot no tā izrietošos ieguvumus un zaudējumus tālākajā valsts attīstībā, iezīmēt tā laika sociālpolitisko situāciju Latvijā un to, kā līguma noslēgšana ietekmēja sabiedrības un valsts iedzīvotāju ikdienu.

Dokumentālās filmas pamatā ir arhīvu materiāli, vēsturnieku komentāri un laikabiedru – sabiedrisko, politisko un kultūras darbinieku atmiņas. Būtiska vieta atvēlēta pierobežā dzīvojušo cilvēku stāstiem. Filmā iekļautas intervijas ar ekspertiem, foto un video arhīvi, vēsturiskās rekonstrukcijas un filmas autora pieteikumi. Filmas veidotājs: Latvijas Televīzijas žurnālists Jānis Lācis un režisore Aiga Gramste.

Latvija, 2020