Kas nosaka tēva attiecības un izturēšanos pret bērniem? Kā apustulis Pāvils redz tēva lomu ģimenē?

Pielūgsmi vadīs draudzes koris un mūziķi.