Vai fizikas skolotāji spēs atšifrēt, kuru eseju rakstījis skolēns, bet kuru – robots? Kā reaģēt uz ChatGPT bumu Latvijas skolās un augstskolās?