Lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar valsts budžeta nonākšanu Saeimā, kā arī citiem nozīmīgiem tuvākā laika parlamenta darbiem, esam studijā aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.