Savukārt Apvienotajā Karalistē tautieši Daugavas Vanagu fonda namā Londonā atzīmēja Lāčplēša kara ordeņa dibināšanas simtgades atceres dienu. Lāčplēša diena Anglijā vienmēr tikusi atzīmēta arī Latvijas okupācijas gados. No Londonas turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve.