12. sērija

Kārlis izpalīdz Madarai ar naudu viesu nama celtniecībai. Arta par to ir greizsirdīga. Imants iepazīstina Madaru un Kasparu. Abu starpā veidojas simpātijas. Anna sāk strādāt «Krūgās». Ēvalds bildina Mariju.

13. (nosl.) sērija

Kārlis sastrīdas ar Artūru. Ēvaldam atklājas neārstējama slimība. Anna sēro par mirušo meitu. Par spīti visam, «Krūgu» sievietes nolemj nosvinēt celtniecības darbu pabeigšanu.