„14. janvārī laikrakstā „Diena”, portālā Diena.lv un sociālajos tīklos Žaklīna Cinovska sarunvalodas leksikā ir izteikusi apgalvojumu, ka Latvijas Televīzijas (LTV) komanda ir nozagusi viņas idejas gadu mijas programmas izveidei, kā argumentus minot to, ka arī viņas piedāvājumā esot bijušas tādas lietas kā „galdiņi, trepes, lampas...”,” informē VSIA „Latvijas Televīzija” komunikācijas vadītājs Klāvs Radziņš, uzsverot, ka nepatīkamākais šajā situācijā ir fakts, ka plānveidīgi un atkārtoti par intelektuālā īpašuma zagļiem un zagtu ideju realizētājiem tiek nodēvēti daudzi desmiti Latvijas Televīzijas darbinieku, kuri vairākus mēnešus dienu dienā strādāja, lai nodrošinātu skatītājiem šo gadu mijas koncertu ar Latvijas pēdējo 60 gadu tautā iemīļotākajām dziesmām - tie paši Latvijas Televīzijas radošie un tehniskie cilvēki, kuri nodrošināja vērienīgo Dziesmu svētku programmas atspoguļošanu, kuri 24 stundas diennaktī strādāja, veidojot reportāžas Zolitūdes traģēdijas laikā.

Ž. Cinovskai kā visiem citiem producentiem bija iespēja piedalīties LTV izsludinātājā konkursā par gadu mijas raidījuma izveidi un nodrošināšanu, ko vairākas producentu grupas arī izmantoja, bet neviens no konkursam iesniegtajiem darbiem pēc komisijas atzinuma netika akceptēts. Ņemot vērā, ka Baltijas valstīs senākā televīzija – Latvijas Televīzija - šogad svin savu sešdesmitgadi, tika nolemts programmas koncepciju izstrādāt pašu spēkiem un tēmu piesaistīt šim būtiskajam notikumam. LTV izvēles pareizumu apliecina fakts, ka LTV1 gadu mijā bija skatītākais kanāls Latvijā (http://www.diena.lv/kd/kino-tv/gadu-mija-ltv1-bijis-skatitakais-kanals-latvija-14038624). “Ja pēc konkursa noslēguma Ž. Cinovska būtu rakstiski vai kaut mutiski vērsusies Latvijas Televīzijā, mēs būtu snieguši detalizētu skaidrojumu un atbildējuši uz jautājumiem, bet Ž. Cinovska savu viedokli nolēma paust pastarpināti, publiski un vairākus mēnešus pēc konkursa norises, kas apliecina, ka augstāk minētā persona nebija ieinteresēta nedz dialogā, nedz risinājumā,” skaidro K. Radziņš.

Ņemot vērā, ka Ž. Cinovskas apgalvojumi laikrakstā „Diena” (14.01.2014.), portālā Diena.lv (14.01.2014.) un sociālajos tīklos ir nepatiesi, apmelojoši un neslavu ceļoši, Latvijas Televīzija atbilstoši mediju ētikas principiem un demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem vērsīsies pie laikraksta „Diena” un portāla Diena.lv ar prasību atsaukt nepatiesu informāciju atbilstoši likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 21.pantam un sniegs tiesā prasības pieteikumu pret Žaklīnu Cinovsku par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu atbilstoši Civillikuma 2352.1pantam.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” ir sabiedriskais medijs, kas atspoguļo sabiedrības intereses televīzijas kanālos LTV1 un LTV7 (internetā – www.ltv.lv un www.lsm.lv). LTV skatītājiem Latvijā un ārpus tās robežām piedāvā operatīvu, objektīvu informāciju par sabiedriskajiem procesiem Latvijā, Baltijā un pasaulē. Sabiedriskās raidorganizācijas darbību uzrauga Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP). Pašreiz uzņēmums nodrošina vairāk nekā 450 darbavietas. Latvijas Televīzija ir pirmā televīzija Baltijā. LTV (tolaik - Rīgas televīzijas studijas) pirmā pārraide notika 1954. gada 6. novembrī.