Par reformācijas sākumu Latvijā tiek uzskatīta Lutera ideju nesēja Andreasa Knopkena iecelšana Rīgas Svētā Pētera draudzes mācītāja amatā, kas notika 1522. gada 12. jūnijā. Šajā dienā viņš nāca klajā ar 24 reformācijas tēzēm, kas kļuva par Rīgas un Livonijas reformācijas simbolu.

Dievkalpojumu vadīs Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas arhidiecēzes mācītāji un draudzes locekļi, muzicēs Apvienotais Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudžu koris, diriģenti iIlze Sprance, Matīss Tučs, Ilze Reine, Vilis Koims un Apvienotais Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudžu bazūņkoris Māras Jermolovas un Viļa Koima vadībā.