Laura Vītola nupat kā saņēmusi L`ORÉAL-UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Laura pēta veidus, kā radīt būvmateriālus, kas veidoti no industriāliem atkritumiem vai blakusproduktiem. Lai gan Laura par saviem pētījumiem jau saņēmusi apbalvojumu, zinātnē viņa nonāca nejaušu apstākļu sakritības rezultātā. Vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš.