Nesen veikta sabiedriskās domas aptauja visā Eiropā liecina, ka pirmo reizi 42 gadu laikā, kopš Eirobarometrs veic savas aptaujas, eiropiešus visvairāk nodarbina imigrācijas jautājums. Tomēr katra Eiropas Savienības dalībvalsts uz arvien pieaugošo patvērumu meklētāju krīzi reaģē citādāk. Visvairāk patvēruma meklētāju uzņemšanai pretojas bijušās sociālistiskās valstis. Slovākija piekritusi uzņemt tikai kristiešus no islamticīgās Sīrijas, savukārt Ungārija ir vienīgā valsts, kas pateikusi – ka kvotu programmas ietvaros neuzņems pilnīgi nevienu bēgli. Nav noslēpums, ka patvēruma meklētāji nealkst nokļūt Centrāleiropā un Austrumeiropā. Ar reportāžu no Ungārijas turpina mūsu Eiropas korespondente Ilze Nagla.