„Mums ir iedoti likteņa, mums atliek iedoto izdarīt,” pirms „Klūgu mūka” pirmizrādes, kas notiks 14.septembrī Nacionālajā teātrī, nosaka aktieris Gundars Grasbergs. Viņš režisores Indras Rogas dramatizētajā Ingas Ābeles romānā „Klūgu mūks” atveido Franci Sebaldu
Latviešu prozaiķe Inga Ābele romānā stāsta par pirmā Latgales latviešu mācītāja Franča Trasuna ( romānā Francis Sebalds) un lidotāja Jezupa Baško ( romānā Jezups Sebalds) vēlmi sasnietgt debesis.
Izrādes mēģinājumu skatījās Ilze Strenga.