«Pilnīgi viss, kas atrodas Tevī, kādreiz ir bijis zvaigznē. Angliski saka: «Tu esi veidots no zvaigžņu putekļiem.» Kāda atšķirība, kas tu esi, no kurienes nāc vai kāda ir tava tautība – tu esi tie paši atomi. Dzīvojot šeit, esmu ieguvis atvērtību pret pasauli, kādu Latvijā nav iespējams iegūt,» īsfilmā pauž eksperimentālās elementārdaļiņu fizikas doktors Kārlis Dreimanis, kurš strādā Liverpūles universitātē Lielbritānijā.

«Mēs neesam aizbraukuši prom tāpēc, ka mums ir bijis slikti. Mēs esam aizbraukuši prom tāpēc, ka mums ir citas iespējas pavērušās šeit. Man ir viens no interesantākajiem darbiem Eiropas Savienībā, es nodarbojos ar interesantu jomu un redzu reālus rezultātus,» īsfilmā stāsta Violeta Birzniece, kura strādā Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta jaunatnes nodaļā.

Īsfilmas «Tuesi.lv pasaulē» veidojusi biedrības «NEXT» radošā komanda trīs cilvēku sastāvā - Liene Zīlīte, Nauris Zeltiņš un Vilis Brūveris, kuri radījuši simts video stāstus  (www.tuesi.lv) par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos Latvijas simtgades ietvaros, kas arī skatāmi LTV ēterā.