13. janvārī spēli uzsāk 9. klašu skolēni: 

Adrians Ginters (Salacgrīvas vidusskola), 

Amanda Legzdiņa (Rīgas 49. vidusskola), 

Auce Liepiņa (Naukšēnu vidusskola), 

Ernests Andrejs Lauciņš (Rīgas Franču licejs), 

Evika Ulmane (Saldus pamatskola), 

Alise Skaistkalne (Ziemeru pamatskola), 

Līga Survila (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), 

Marija Kozirkova (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija), 

Markuss Ņesterovskis (Jūrmalas Aspazijas pamatskola), 

Paula Feldmane (Rojas vidusskola), 

Samanta Sproģe (Rugāju vidusskola), 

Atis Dubrovskis (Siguldas Valsts ģimnāzija). 

Muzikāls sveiciens no “Ivo&Posit’Ivo”.