1. sērija. Edinburga

Trīs pamatskolnieku grupiņas dodas uz Skotijas Nacionālo muzeju Edinburgā. Katram no dalībniekiem ir sava versija, kas viņus sagaida muzejā. Taču realitāte viņus pārsteidz. Sajūsma, neviltota interese, prieks un bailes – to visu viņi piedzīvo, sastopoties aci pret aci ar muzeja eksponātiem. No Senās Ēģiptes līdz mūsdienu vides problēmām – to visu var iepazīt saistošā, bērniem pievilcīgā veidā.