Nauda nav galvenais, bet… Saruna ar Andri Šuvajevu. Kādas ir vai kādām būtu jābūt cilvēka attiecībām ar naudu? Cik daudz ir par daudz un cik ir gana? Bieži dzirdam sakām: “Nauda man nav galvenais, bet…” Raidījuma viesis – finanšu antropologs Andris Šuvajevs. Saruna par naudu starp cilvēku vajadzībām, taisnīgumu, godīgumu, vienlīdzību, solidaritāti.