Viņa pēdējā svētdiena 

Veco ļaužu mītnē šķietami sadzīviskā negadījumā iet bojā kāds vecs un kašķīgs vīrs. Pansionāta iemītnieki ir naski palīgi izmeklēšanas procesā, diemžēl viņu liecības ir juceklīgas un savstarpēji izslēdzošas. Tādēļ šajā lietā daudz lielāks uzsvars tiek likts uz lietiskajiem pierādījumiem, kuru analizēšanā līdz ar ekspertu komandu liela nozīme ir arī Reksim un viņa asajai ožai.