Jaunā kārtība Kemblfordā atgriezies lords Hotorns, kurš ir nacionālas angļu avīzes īpašnieks un galvenais redaktors. Viņš aicina tēvu Braunu sniegt garīgu palīdzību un kalpot tikai viņam. Tā kā tēvs Brauns tam nepiekrīt, Hotorns, būdams ļoti turīgs vīrs, liek lietā savus sakarus un panāk, ka Braunu atstādina no amata. Tajā pašā laikā norit izmeklēšana par Hotorna slepkavības mēģinājumu.