Pērn aizsaulē aizgājušā latviešu arhitekta Gunāra Birkerta iecere par Nākotnes namu – gaišu piebūvi monolītajai Okupācijas muzeja ēkai – beidzot sākusi īstenoties. Gadu no gada atliktais projekta beigu datums nu ierakstīts līgumā un, domājams, ir tikpat stabils kā šodien ēkas pamatos iemūrētā kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Turpina Anete Bērtule.